หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
นางสาวปรีดาวรรณ เทียมกลิ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
081-9466172
 
นายพุฒิเมศ ยงยืน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
นายไพโรจน์ สุจริต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
 
นายเสกน ฉัตรมงคล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
 

 
 
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033