หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ อบต.ลำนารายณ์ จำนวน 54 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาประอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุแกรณ์ โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงการติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก (การ์เรล) ยาว 184 เมตร ตามแบบองค์การริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ กำหนด หมู่ที่ 10 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาลจังหวัลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 จำนวน 200 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกซัมซุง 116L จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่ อบต.ลำนารายณ์ จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมในเขพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 12 จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2   
 
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033