หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.101-26 สายแอบพลายเค็ม ซอยรถไฟพัฒนา 2 หมู่ที่ 10 บ้านรถไฟพัฒนา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 เม.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.101-26 สายแอบพลายเค็ม ซอยรถไฟพัฒนา 2 หมู่ที่ 10 บ้านรถไฟพัฒนา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 มี.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างเวทีห้องประชุม (ติดกัห้องคลัง อบต.ลำนารายณ์) ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อยางรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เลขทะเบียน บม.2417 ลพบุรี จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 478-62-0014 กองสวัสดิการและสังคม และเมส์ไร้สาย จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง อบต.ลำนารายณ์ (สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนในโครงการบูรณาการมีส่วนร่วมสร้างเสริมเด็กปฐมวัยองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ พัฒนาการดีฉลาดสมวัย(ดี เก่ง สุข ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการบรูณาการมีส่วนร่วมสร้างเสริมเด็กปฐมวัยองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ พัฒนาการดีฉลาดสมวัย (ดี เก่ง สุข) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033