หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้่าและวิทยุ สำหรับซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9,10,และ 12 ตำบลลำนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุในโครงการสนับสนุนการดำเนืดงานสถานที่กักตัวในชุมชน(ศูนย์พักคอย) ฯลฯเตาเผาขยะสำหรับขยะติดเฃื้อ ในสถานที่กักตัวในชุมชน ฯลฯ จำนวน 2 เตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายวันชัย วัชรพันธ์) ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 2 บ้านเขายายกะตา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งตำบล หมู่ที่ 2 บ้านเขายายกะตา (สายหนองจอก) ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2564 ]จ้างโครงการลงหินคลุกไหล่ทางชำรุด(สายทางเข้าและในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 7 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ประตูภายในสำนักงาน อบต.ลำนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัฑณ์สำนักปลัด ตู้เหล็กเก็บเอกสารจำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12
 
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033