หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
“พัฒนาบุคคล ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”
นางสาวปรีดาวรรณ เทียมกลิ่น
นายก อบต.ลำนารายณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ลำนารายณ์
ศาสนสถานในตำบล
อบต.ลำนารายณ์
1
2
3
 
 
   
 
 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ [ 7 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 394 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก [ 30 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 207 
ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 220 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 234 
ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 168 
ประชาสัมพันธ์ปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
เว็บไซต์ อบต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 ต.ค. 2562)    อ่าน 3752  ตอบ 1  
 
 
 
 
   
 


 
 
 
 

 
อบต.บางคู้ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองผักแว่น รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.เขาพระยาเดินธง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (เดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2564) [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ตะลุง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บางคู้ จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมบูรณะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลลาดสาลี่ อำเภอ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อทอง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองรี [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.เขาพระยาเดินธง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองรี อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.แก่งผักกูด ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.โพตลาดแก้ว ประชุมถอดบทเรียน..โครงการ บ้าน วัด โรงเรียน สะอาด อนามัยดี มีคุณธรรมเสริม เพิ่มพ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.โพตลาดแก้ว ยี่ยมชมสวนกล้วยคาเวนดิช ของชมรมผู้สูงอายุตำบลโพตลาดแก้ว [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.ชอนน้อย ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการ อบต.สัญจรบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.ชอนม่วง ประชาสัมพันธ์ การตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ชอนม่วง ประชาสัมพันธ์ การตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
 
 
 

 

 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033