หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
“พัฒนาบุคคล ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”
นางสาวปรีดาวรรณ เทียมกลิ่น
นายก อบต.ลำนารายณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ลำนารายณ์
ศาสนสถานในตำบล
อบต.ลำนารายณ์
1
2
3
 
 
   
 
 
ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 97 
โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตป้องกันการฆ่าตัวตาย อบต. ลำนารายณ์\"สุขแสนใกล้ที่ [ 8 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 61 
การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 [ 7 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 52 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 50 
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2 [ 3 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
เว็บไซต์ อบต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 ต.ค. 2562)    อ่าน 3596  ตอบ 1  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
อบต.ห้วยขุนราม แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยขุนราม แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หัวลำ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาด [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.พัฒนานิคม เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.พัฒนานิคม เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
ทต.พัฒนานิคม เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.พัฒนานิคม เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.พัฒนานิคม กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.ชัยบาดาล พิธีวางพานพุ่มวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.แก่งผักกูด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.แก่งผักกูด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวลำ สิบเอกวศิน เขม้นกิจ นายก อบต.หัวลำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. เข้าร่วมโึ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ดีลัง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศให้ไปรับเงินมัดจำรังวัดที่ดินเหลือจากการใช้จ่ายของช่า [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 50 
ทต.ดีลัง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
อบต.กุดตาเพชร กิจกรรมน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
 
 
 

 


 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033