หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
“พัฒนาบุคคล ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”
นางสาวปรีดาวรรณ เทียมกลิ่น
นายก อบต.ลำนารายณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ลำนารายณ์
ศาสนสถานในตำบล
อบต.ลำนารายณ์
1
2
3
 
 
   
 
 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ [ 7 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 125 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก [ 30 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 86 
ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 90 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 99 
ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 64 
โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 146 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เว็บไซต์ อบต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 ต.ค. 2562)    อ่าน 3619  ตอบ 1  
 
 
 
 
   
 


 
 
 
 

 
อบต.บ้านกล้วย ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 49 
อบต.ช่องสาริกา เข้าร่วมกิจกรรม ลพบุรีเมืองสะอาด [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
ทต.เขาพระงาม [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.โคกกะเทียม กิจกรรมลพบุรีเมืองสะอาด Big Cleaning Day [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
อบต.หัวสำโรง การประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 16 
อบต.หัวลำ [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.หัวลำ หน่วยการเรียนรู้ วันไหว้ครู [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.หัวลำ หน่วยการเรียนรู้ วันแม่แห่งชาติ [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.หัวลำ หน่วยการเรียนรู้ วันออกพรรษา [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.หัวลำ หน่วยการเรียนรู้ ผู้นำพอเพียง [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.หัวลำ หน่วยการเรียนรู้ วันปิยมหาราช [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.หัวลำ หน่วยการเรียนรู้ วันลอยกระทง [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านข่อย ปราชญ์ชุมชนตำบลบ้านข่อย-ตำบลสี่คลอง [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.หัวลำ ประกาศอบต.หัวลำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนัก [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองรี ประกาศรายชื่อผูสอบผ่านการคัดเลือกภาค ก และภาค ข [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 24 
 
 
 

 

 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033