หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
“พัฒนาบุคคล ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”
นางสาวปรีดาวรรณ เทียมกลิ่น
นายก อบต.ลำนารายณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ลำนารายณ์
ศาสนสถานในตำบล
อบต.ลำนารายณ์
1
2
3
 
 
   
 
 
การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 44 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 12 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 394 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 12 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 31 
คำสั่ง ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ พ้นจากตำแหน่ง [ 10 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 4 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 153 
ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดลพบุรี มาตรวจเยี่ยม [ 26 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 186 
 
 
 
 
 
 
 
  
เว็บไซต์ อบต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 ต.ค. 2562)    อ่าน 2665  ตอบ 1  
 
 
 
 
   
 


 
 
 
 

 
อบต.มะนาวหวาน อบต.มะนาวหวานดำเนินการพ่นหมอกควันภายในโรงเรียนบ้านมะนาวหวานและบ้านประชาชนในกรณีท [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองรี กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.มะนาวหวาน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเป [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 15 
อบต.ช่องสาริกา โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกาย [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ชอนน้อย โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลชอนน้อย [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 20 
ทต.แก่งเสือเต้น กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.โพตลาดแก้ว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านข่อย ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย เรื่อง ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.โพตลาดแก้ว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.มะนาวหวาน อบต.มะนาวหวานให้ความอนุเคราะห์ยางมะตอยสำเร็จรูปในพื้นที่หมู่บ้านตำบลมะนาวหวาน [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองบัว กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 50 
อบต.แก่งผักกูด รายงานผลการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ชอนน้อย โครงการสืบสานประเพณีและส่งเสริมวัฒนธรรมตำบลชอนน้อย [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 25 
อบต.มะนาวหวาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างระบบประปา ม.6 ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนา [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.ชัยบาดาล -ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง- [ 9 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
 

 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-790-033