หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
“พัฒนาบุคคล ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”
นางสาวปรีดาวรรณ เทียมกลิ่น
นายก อบต.ลำนารายณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ลำนารายณ์
ศาสนสถานในตำบล
อบต.ลำนารายณ์
1
2
3
 
 
   
 
 
โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 40 
โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตป้องกันการฆ่าตัวตาย อบต. ลำนารายณ์\"สุขแสนใกล้ที่ [ 8 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 [ 7 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 23 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2 [ 3 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 70 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 3 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
เว็บไซต์ อบต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 ต.ค. 2562)    อ่าน 3564  ตอบ 1  
 
 
 
 
   
 


 
 
 
 

 
อบต.ท่ามะนาว คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบร [ 5 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 105 
อบต.มะนาวหวาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ห [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่ามะนาว โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองบัว โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 41 
อบต.หัวสำโรง ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2563 ครั้งที่ 1 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.เขาพระยาเดินธง ประชาสัมพันธ์ข่าวเพื่อเกษตรกร [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
ทต.ลำนารายณ์ ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) (เพิ [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 63 
อบต.กุดตาเพชร พิธีปล่อยสัตว์น้ำ วันประมงแห่งชาติ ปี 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.เขาพระยาเดินธง ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.เขาแหลม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.หัวสำโรง ซ่อมแซมสะพาน คสล บริเวณคลองชลประทานแปดซ้าย หมู่ที่ 10 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.ตะลุง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัมนาเด็กเล็ [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.ตะลุง โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหาร [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
อบต.ตะลุง โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
ทต.ลำนารายณ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก วัดลำนารายณ์ [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
 
 
 

 

 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033