หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 30
 


 
ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 27
 
 
     


 
กิจกรรม ตลาดนัดเทพสตรี เกษตรอินทรีย์ Biz Club ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี [ 16 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 81
 


 
ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 77
 
 
     


 
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมที่ 3 : สร้างเครือข่ายช่วยเหลือผู้พ้นโทษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 69
 


 
โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี [ 6 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 248
 
 
     


 
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 226
 


 
เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 267
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 12
 
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033