หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลํานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 23 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 30
 


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลํานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 14 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 28
 
 
     


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 10 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 18
 


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 4 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 27
 
 
     


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลํานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 29 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 23
 


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลํานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 25633 [ 25 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 25
 
 
     


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 14 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 19
 


 
ประชุมสภาองค์การยริหารส่วนตำบลลำนารายณ์สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 197
 
  (1)     2   
 
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033