หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2562  
 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
นางสาวปรีดาวรรณ เทียมกลิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์  มอบหมาย
นายไพโรจน์ สุจริต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2562
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
เรื่องการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 11.10 น. โดย คุณ ถวิล ภูแช่มโชติ

ผู้เข้าชม 62 ท่าน

 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-790-033