หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 


 
กิจกรรม ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
ประกาศ No Gift Policy
แผนวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 66
ประกาศนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร66
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดย นางสาวปรีดาวรรณ เทียมกลิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง เป็นการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน จึงให้บุคลากร ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ถือปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้
1. ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
2. ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ งดให้ของขวัญ  และของกำนัลทุกชนิด แก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
3. ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
4. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียงใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการ ลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ
5.เพื่อแสดงเจตนารมณ์/ความตั้งมั่นในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต
6.เพื่อสร้างระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
7.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพกระบวนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันทุจริต
8.เพื่อแสดงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
9.เพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ
10.การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณร่วมต้านการทุจริต

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.พ. 2566 เวลา 15.23 น. โดย คุณ ถวิล ภูแช่มโชติ

ผู้เข้าชม 124 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/13

ลำดับภาพที่ 2/13

ลำดับภาพที่ 3/13

ลำดับภาพที่ 4/13

ลำดับภาพที่ 5/13

ลำดับภาพที่ 6/13

ลำดับภาพที่ 7/13

ลำดับภาพที่ 8/13

ลำดับภาพที่ 9/13

ลำดับภาพที่ 10/13

ลำดับภาพที่ 11/13

ลำดับภาพที่ 12/13

ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X
 
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033