หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตป้องกันการฆ่าตัวตาย อบต. ลำนารายณ์\"สุขแสนใกล้ที่ใจเรา” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  8 ก.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563  7 มิ.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563  7 พ.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนกันยายน 2563  3 มี.ค. 2563 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  3 มี.ค. 2563 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับโอน พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพน้กงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุแทนตำแหน่งที่ว่าง  4 ก.พ. 2563 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การนริหารส่วนตำนคลำนารายณ์  27 ม.ค. 2563 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  27 ธ.ค. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 4/2562  27 ธ.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกรางวัลสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่  27 ธ.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ \\\"Global Disrubtion : โลกเขย่า อบต.ขยับ..กลยุทธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน\\\"  27 ธ.ค. 2562 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางที่มาติดต่อ  1 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ  1 ต.ค. 2562 7
  (1)     2      3   
 
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033