หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนกันยายน 2563  3 มี.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  3 มี.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับโอน พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพน้กงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุแทนตำแหน่งที่ว่าง  4 ก.พ. 2563 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การนริหารส่วนตำนคลำนารายณ์  27 ม.ค. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  27 ธ.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 4/2562  27 ธ.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกรางวัลสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่  27 ธ.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ \\\"Global Disrubtion : โลกเขย่า อบต.ขยับ..กลยุทธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน\\\"  27 ธ.ค. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2562  12 ก.ค. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่ 11 ก.ค. 62)  12 ก.ค. 2562 411
ข่าวประชาสัมพันธ์   การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่ 10 ก.ค. 62)  12 ก.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ พ้นจากตำแหน่ง   10 ก.ค. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  4 มี.ค. 2562 202
  (1)     2   
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-790-033