หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  27 ธ.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 4/2562  27 ธ.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกรางวัลสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่  27 ธ.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ \\\"Global Disrubtion : โลกเขย่า อบต.ขยับ..กลยุทธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน\\\"  27 ธ.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2562  12 ก.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่ 11 ก.ค. 62)  12 ก.ค. 2562 402
ข่าวประชาสัมพันธ์   การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่ 10 ก.ค. 62)  12 ก.ค. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ พ้นจากตำแหน่ง   10 ก.ค. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  4 มี.ค. 2562 171
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดลพบุรี มาตรวจเยี่ยม  26 ก.พ. 2562 200
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะ์ทุกท่านที่มารับบริการและเข้าชมเว็บไซต์ของ อบต.ลำนารายณ์ กรอกแบบสอบถามตาม QR code ด้านล่าง  27 พ.ย. 2561 1840
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์   1 พ.ย. 2561 279
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ พ้นจากตำแหน่ง  12 ต.ค. 2561 549
  (1)     2   
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-790-033