หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง [ 7 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ 2564 [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ถึงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ [ 17 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 [ 12 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 9 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)     2