หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง [ 7 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ถึงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 [ 12 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 9 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)