หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓ [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
แนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
มาตรการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)