หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ [ 1 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 11 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 (เม.ย. 2562-ก.ย.2562) [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 74  
 
  (1)     2