หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 71  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 74  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 70  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 63  
 
ประกาศ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ใสสะอาด 2566 และ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ No Gilt Policy [ 28 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ใสสะอาด [ 4 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 4 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร [ 4 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 68  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 153  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน และการดำเนินงาน และการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต [ 11 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 120  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ [ 11 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 113  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 114  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 110  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 107  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 105  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 154  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 221  
 
รายงานผลการผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 252  
 
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 196  
 
(1)    2    
 

 
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033