หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
(การบรรจุและแต่งตั้ง) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 25 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 65  
 
(การบรรจุและแต่งตั้ง) ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 [ 17 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 61  
 
(การประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256 [ 22 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 64  
 
(การพัฒนาบุคลากร) ประกาศ เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสายงานการสอน [ 8 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 60  
 
(การสรรหาและคัดเลือก) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 [ 8 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 62  
 
(การสรรหาและคัดเลือก) ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 65  
 
(การสร้างขวัญกำลังใจ) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 12 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 65  
 
(การประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) [ 9 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 62  
 
(การให้คุณให้โทษ) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 6 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 64  
 
(การสร้างขวัญกำลังใจ) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษ แก่พนักงาน ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ [ 6 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 64  
 
(การพัฒนาบุคลากร) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ [ 5 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 63  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 [ 4 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 4 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 64  
 
(การพัฒนาบุคลากร) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ [ 6 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
(การประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก [ 1 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 55  
 
(การพัฒนาบุคลากร) ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 55  
 
(1)    
 

 
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033