หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำร้อง แจ้งซ่อมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ใบรับคำขออนุญาตปลูกสร้าง [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
แบบคำร้องทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
คู่มือภาษีป้าย [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
คู่มือภาษีบำรุงท้องที่ [ 4 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)  
 

 
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033