หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือ/แนวทาง การปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/และแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ [ 21 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 87  
 
คู่มือประชาชน กระบวนงานบริการ ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน [ 13 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
การแจ้งซ่อมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 61  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน งานเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 82  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 3 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย [ 3 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
การขออนุญาตปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
คำร้อง แจ้งซ่อมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 121  
 
ใบรับคำขออนุญาตปลูกสร้าง [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 115  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 113  
 
แบบคำร้องทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 115  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 118  
 
ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 123  
 
คู่มือภาษีป้าย [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 126  
 
คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 113  
 
คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 123  
 
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 114  
 
คู่มือภาษีบำรุงท้องที่ [ 4 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 132  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 80  
 
  (1)  
 

 
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033