หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานผลการผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 72  
 
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)  
 

 
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033