หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวถวิล ภูแช่มโชติ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
โทร : 082-7170120
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวถวิล ภูแช่มโขติ
หัวหน้าสำนักปลัด
082-7170120
นางสาวกิตติยา ฤทธิศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 063-9945053
นายสุขสันต์ ศรีภักดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-7581649
นางสาวถวิล ภูแช่มโชติ
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 082-7170120