หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
นางสาวอัญชลี พรหมโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
086-8635072
 
สำนักปลัด
 
นางสาวถวิล ภูแช่มโชติ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 082-7170120


นางอัญชลี มโนวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางปราณี ชำนาญวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวณัฐนรี จันทร์พึ่งพราย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวอนันทภรณ์ ลุ่มกลาง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายสุวรรณ์ บอนสันเทียะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางจันทนา ศรีเมฆ
ครู


นางสาวอุไรลักษณ์ นิลเกตุ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางสาวศิริขวัญ ศรีเมฆ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายธวัชชัย ยงยืน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางสาวภัทรา อุตมะมูล
แม่บ้าน
พนักงานจ้างทั่วไป


นายหาญ จันทร์โชติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวสมนึก บำรุงนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033