หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชนห่างไกลยาเสพติด
 
เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคมและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 
ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือเครื่องใช้ให้
ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อเอื้อต่อการบริการประชาชน
 
พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สะดวกปลอดภัยระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อความโปร่งใสใน
การบริหารจัดการ
 
พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร และการผลิตน้ำประปาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรกรโดยใช้สารอินทรีย์ หรือการทำการเกษตรโดยธรรมชาติ
 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ
 
ส่งเสริมการผลิตและการจำหน่ายสินค้า โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริส่งเสริมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
 
 

 
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033